Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu i miasta Rypina

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1808-1911
- brak danych - 1808 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kodeks Cywilny Napoleona w 1809 r. wprowadził świecką rejestracją akt stanu cywilnego dla wszystkich obywateli niezależnie od wyznania. Akta stanu cywilnego sporządzane były przez urzędnikóóóów właścicwych ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt będący przesłanką do sporządzenia stosownego aktu. Do 1825 r. akta stanu cywilnego dotyczące osób wyznania mojżeszowego spisywane były w praktyce zwykle przez proboszczów. Zmiany w sporządzaniu akt stanu cywilnego wprowadził Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego uchwalony 13 VI 1825 r.,obowiązujący od 1I 1826 r. Artykuł 174 tegoż Kodeksu powierzał obowiązek sporządzania akt stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego, burmistrzom lub oddzielnym urzędnikom. Przepisy te uzupełniało postanowienie Rady Administracyjnej z dnia 7 IX 1830 r., na mocy którego uprawnieni rabini zostali powołani do prowadzenia ksiąg zapisów. W celu sporządzenia aktu stanu cywilnego rabini byli zobowiązani zgłosić się wraz z zainteresowanymi osobami do wyznaczonego przez władze państwowe urzędu stanu cywilnego, w celu sporządzenia odpowiedniego aktu. Postanowieniem Rady Administracyjnej wyznaczono jednostki administracyjne, nazywane okręgami dozorów bóźniczych. Ich obszar zakreślony był w taki sposób aby każdy okręg urzędu stanu cywilnego pokrywał się terytorialnie z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych. Funkcje urzędników stanu cywilnego sprawowali z zasady burmistrzowie miast, wójtowie gmin lub wyznaczeni urzędnicy (czynownik grażdanskovo sostojania). Ta rejestracja akt stanu cywilnego obowiązywała do 1939 r.
Akta stanu cywilnego sporządzane przez burmistrza miasta Rypina.
Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z dowodami do akt małżeństw z lat 1808-1911 sygn. 1-166 Zespół ujęty w inwentarzu "Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego z terenu województwa włocławskiego - grupa zespołów", Włocławek 1992; Zmikrofilmowano jednostki archiwalne sygn. 1-82 za wyjątkiem dowodów do akt małżeństw. Zespół otwarty.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
71/406/0/-/1 Księga Urzędu Stanu Cywilnego zawierające urodzenia, zejścia / akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów urodzenia, zejścia /akta urodzeń, zapowidzi, małżeństw i zgonów z terenu miasta Rypina. 1808-1809 0
71/406/0/-/2 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zejścia z Gminy Miasta Rypin-duplikat. 1809-1810 0
71/406/0/-/3 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z terenu miasta Rypina-duplikat. 1811-1812 0
71/406/0/-/4 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zejścia gminy miasta Rypin-duplikat. 1812-1813 0
71/406/0/-/5 Akta zgonów, urodzeń, małżeństw 1814-1815 0
71/406/0/-/6 Akta urodzenia, zapowiedzi, małżeństw i zejścia gminy miasta Rypin-duplikat. 1815-1816 0
71/406/0/-/7 Akta urodzenia, zapowiedzi, małżeństw i zejścia z terenu miasta Rypina-duplikat. 1816-1817 0
71/406/0/-/8 Akta urodzeń, zapowiedzi małżeństw i zgonów z terenu m. Rypina 1818-1818 0
71/406/0/-/9 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zejścia gminy miasta Rypin-duplikat. 1819-1819 0
71/406/0/-/10 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z terenu miasta Rypina 1820-1820 0
71/406/0/-/11 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z terenu miasta Rypina-duplikat. 1821-1821 0
71/406/0/-/12 Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zejścia z terenu miasta Rypina-duplikat 1822-1822 0
71/406/0/-/13 Duplikat akt stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu miasta Rypina, urodzeń, zaślubień i zejścia. 1826-1826 0
71/406/0/-/14 Duplikat akt stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa i zgony z Rypina 1826-1826 0
71/406/0/-/15 Dowody do akt zaślubionych wyznania mojżeszowego w gminie mieście Rypin w 1826 r. 1826-1826 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

171

166

0

1.79

1.73

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.