^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt notarialnych nr 397-754

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
dokumentacja aktowa 71
- brak danych -
1918-1918

1918 - 1918
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
karty nienumerowane
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -