Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koło Armii Krajowej w Argentynie

Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki
- brak danych - [1945-1947] 1949-2004
- brak danych - 1945 - 1947
1949 - 1954
1956 - 1957
1965 - 1968
1971 - 1980
1984 - 1989
1993 - 1993
1995 - 2001
2004 - 2004
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
hiszpański
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
713/7/0/-/1 Statuty Koła byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Regulamin „Krzyża Armii Krajowej”. 1947, 1953, 1966 (?) 0
713/7/0/-/2 Listy członków Koła A.K.. Deklaracje członkowskie. 1946, 1947, 1949-1952, 1954, 1966 0
713/7/0/-/3 Brudnopisy protokołu Walnego Zebrania Koła Armii Krajowej z 1966 r. i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 1967 r.. Relacja z mszy świętej w intencji poległych żołnierzy Armii Krajowej. Kopia listu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do płk. Veli bek Jedigara. 1966-1968 0
713/7/0/-/4 Sprawozdania i protokoły z Walnych Zebrań Koła A.K. Sprawozdania z działalności Zarządu Koła A.K. w Argentynie 1971-1977, 1984-1987 0
713/7/0/-/5 Protokoły Walnych Zebrań Koła A.K. 1999,2001 0
713/7/0/-/6 Protokoły Walnych Zebrań Koła Armii Krajowej. Chronologia dziejów Koła AK autorstwa Ireny Kaniak. 1987-1989, 1993, 1995-1998 0
713/7/0/-/7 Sztandar Koła Armii Krajowej. Akt poświęcenia sztandaru Koła AK z 1967 r. oraz informacja o przekazaniu go w Ręce Harcerstwa Polskiego w Argentynie w 2004 r. 1967,2004 0
713/7/0/-/8 Informacje prasowe o działalności Koła Armii Krajowej w Argentynie. Komunikaty Zarządu Głównego Koła byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, z września i listopada 1993. Zaproszenia na zabawy. Program obchodów XV rocznicy Powstania w kraju tajnych organizacji wojskowych i X rocznicy powstania Warszawy 1954, 1956-1957, 1993, 1995-1999 0
713/7/0/-/9 Maszynopis opracowania Bolesława Turowicza o historii Koła A.K. w Argentynie: Koło A.K. w Argentynie jak je pamiętam. ok. 1977-1980 0
713/7/0/-/10 Broszura p.t. „Pod pręgierzem”, Londyn 1971, nakładem Zarządu Głównego Koła Żołnierzy Armii Krajowej. 1971 0
713/7/0/-/11 Komunikat Koła AK nr.1/50. Wspomnienia „Strażaka” i „Balona” o akcji AK „Góral” z 1943 r. w tekście pt. 105 milionów. Dyplom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie dla Koła AK za ofiarowanie gwoździa pamiątkowego do sztandaru SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów]. Czyste dwie legitymacje Koła AK w Argentynie, nr 103 i 104. Egzemplarz Biuletynu Informacyjnego AK, Londyn, styczeń 1966 nr.43. 1965,1966 0
713/7/0/-/12 Listy członków Koła Armii Krajowej w Argentynie. Informacje o delegatach Koła AK na Walne Zebrania Delegatów Związku Polaków w Argentynie. Korespondencja od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacji Filmowej Armii Krajowej, Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej i Związku Polaków w Argentynie. Formularze wniosków odznaczeniowych Krzyża Armii Krajowej. 1987,1988, 1994-1997, 1999 0
713/7/0/-/13 Pokwitowania wpłat składek członkowskich. Kwity, rachunki. 1995-2001 0
713/7/0/-/14 Bloki znaczków Poczty Polowej 2 Korpusu, przedstawiające: Gen. Wł. Andersa z podpisem „17.2.44-2.5.45”, wzgórze klasztorne Monte Cassino „11.5.-18.5.44, widok Ancony „15.7.-18.7.44”, oraz widok Bolonii „9.4.-21.4.45” 1945 0

Amount of archival material

14

14

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.