Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”

Fundacja Archivum Helveto-Polonicum
- brak danych - 1976-1990
- brak danych - 1976 - 1990
- brak danych - warunkowo
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
francuski
angielski
data not found Ruch społeczno-polityczny, który w 1980 r. przyjął formę związku zawodowego jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Powstał na przełomie sierpnia i września 1980 w związku ze strajkami robotników spowodowanymi złą sytuacją ekonomiczną oraz sposobem sprawowania władzy komunistycznej. Na jego czele stanął Lech Wałęsa. Po wprowadzeniu stanu wojennego zdelegalizowany, działał jako opozycja podziemna. Tysiące jego działaczy i zwolenników aresztowano i osadzono w obozach dla internowanych. W końcu lat 80. komunistyczne władze zmuszone były do podjęcia rozmów z podziemną opozycją. Na przełomie lat 1988-1989 odbyły się obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których zawarto porozumienie w sprawie podstawowych kierunków koniecznych reform i przeprowadzenia wyborów powszechnych. Dało to początek przemianom demokratycznym w Polsce i upadkowi komunizmu w Europie Wschodniej. Po ponownej legalizacji w kwietniu 1989 r. stał się wyłącznie związkiem zawodowym walczącym o prawa ekonomiczne. Materiały dotyczące działalności, m.in. deklaracje komitetów, wydawane materiały, ulotki, odezwy, cegiełki, monety i banknoty, znaczki pocztowe, medale, odznaczenia, wpinki wydane przez NSZZ „Solidarność” i jej dotyczące, karty pocztowe z obozów internowania, plakaty i afisze, kalendarze, ulotki, materiały ikonograficzne, fotografie, negatywy celuloidowe, flagi, transparenty, proporce, przedmioty z logo NSZZ „Solidarność”, filmy wideo wydane przez oficynę NOWA, kasety magnetofonowe wydawane przez NSZZ „Solidarność”, kasety magnetofonowe wydawane przez inne oficyny niezależne, materiały dotyczące instytucji i organizacji szwajcarskich solidaryzujących się z tym ruchem społecznym w Polsce. Sygnatura: AHP SOLI. Rozmiar: 20 mb.

Amount of archival material

0

0

0

15.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.