Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fundacja Archivum Helveto-Polonicum

Fundacja Archivum Helveto-Polonicum
Previous archive Next archive
290.0 320.0
300.0 5
300 320

- brak danych -

Fundacja « Archivum Helveto-Polonicum « jest instytucją naukową, mającą na celu zbieranie, konserwacją, katalogowanie, udostępnianie i upowszechnianie wszelkich dokumentów i świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. Została założona w czerwcu 1997 roku w obecności notariusza i z aprobatą władz kantonu fryburskiego. Zarejestrowana w szwajcarskim rejestrze fundacji, jest kontrolowana merytorycznie i finansowo przez odpowiednie instytucje państwowe. Posiada statut instytucji użyteczności publicznej.

Zbiory były gromadzone przez 15 lat jako prywatna kolekcja założycieli Fundacji (Ludwiki i Jacka Sygnarskich), wzbogacanej następnie przez liczne spuścizny przekazywane przez rodziny i organizacje polskie i szwajcarskie. W miarę swoich możliwości Fundacja dokumentuje również dzień dzisiejszy, zbierając wszystkie druki, wycinki prasowe i zdjęcia ilustrujące polskie imprezy i manifestacje. Dzięki swojej osobowości prawnej może i pragnie uratować i zabezpieczyć świadectwa działalności Polaków i jednocześnie uświadomić Szwajcarom polski wkład w życie polityczne i kulturalne Szwajcarii.

Dotychczas archiwum zgromadziło zasób wynoszący 116 zespołów archiwalnych o wielkości sięgającej blisko 290 mb, z czego archiwa osób i rodzin stanowią 9 zespołów, spuścizny 32 zespoły, archiwa instytucji polonijnych i innych 49 zespołów, a kolekcje 26 zespołów archiwalnych. Należy jednak zaznaczyć, że część zbiorów nie została dotychczas rozpoznana i wydzielona w zespoły archiwalne. Systematycznie jednak w wyniku prac wyodrębniane są kolejne spuścizny i kolekcje. Stale prowadzone są również prace inwetaryzacyjne i zabezpieczające zbiory archiwum polegające na dygitalizacji zasobu i sporządzaniu inwentarzy archiwalnych. Obecnie ilość wykonanych skanów materiałów archiwalnych wynosi ok. 180 tys.

Cały zasób archiwalny podzielony został na cztery działy:
1. Archiwa osób i rodzin.
2. Spuścizny.
3. Akta instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji.
4. Zbiory i kolekcje.
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.