^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1873

1873 - 1873
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 16
księga rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 319863
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -