^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1868

1868 - 1868
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 14
księga rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 319941
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -