^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1869

1869 - 1869
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 14
księga rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 319942
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -