^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1871

1871 - 1871
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 14
księga rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 319944
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -