^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1872

1872 - 1872
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 14
księga rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 319945
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
24 25 26 27

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -