^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 63
- brak danych -
1867

1867 - 1867
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 279
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Skorowidze akt urodzeń, małżeństw i zgonów za rok 1867; akty małżeństw wszyte w kolejności nr 1-82 k. 150-190, nr 83-88 k. 147-149v, nr 97-89 k. 142v-146v.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
14 15 16 17

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -