^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 23
- brak danych -
1883

1883 - 1883
rosyjski
Brak skorowidza do aktów urodzeń. Akty od nr 1-848.
I.15 - brak danych -
księga rękopis
dostateczny
- brak danych - 212
- brak danych - Tak
całkowicie 11824
Kart: 212, II; Skorowidz do aktów urodzeń patrz informacje dodatkowe (dokumenty powiązane). Digitalizacja: kopie z mikrofilmów.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -