Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes T. 41; 209 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 13 ja
Rejestrację świecką urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim.
Parafia Nawiedzenia NMP była jedną z siedmiu parafii warszawskich, które w 1826 r. przejęły obowiązki urzędów stanu cywilnego. Okręg stanu cywilnego pokrył się z okręgiem administracyjnym parafii. W roku 1866 obowiązki urzędu stanu cywilnego objęło następnych sześć parafii. W ten sposób okręg administracyjny zmniejszył się na korzyść „nowych” parafii Przemienienia Pańskiego i Narodzenia NMP.
Granica okręgu administracyjnego parafii przechodziła od Wisły ulicami Boleść, Mostową, Freta, od Mostowej do Świętojerskiej, dalej Świętojerską przez plac za ogrodem Krasińskich, ulicą Nowolipki do Dzikiej, Dziką do rogatek Powązkowskich, dalej okopami do Wisły.
Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/. Brak sygn. 54, 70, 78, 82, 90, 93, 96, 120; Zmikrofilmowano lata:1826-1827, 1829, 1832, 1834-1839, 1841-1844, 1847-1848, 1851, 1855-1860, 1862, 1865-1878, 1880-1882, 1884-1886, 1888-1893, 1895-1898 bez aneksów

Amount of archival material

222

209

0

17.10

16.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.