^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 28
- brak danych -
1853

1853 - 1853
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
- brak danych -
942 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 300144
Skorowidze; w oprawie zmieniono kolejność pierwszych stron: 3,4,1,2,7,8,5,6.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
42 43 44 45

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -