Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej VII cyrkułu

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 78 ja
W latach 1808-1825 sieć urzędów stanu cywilnego w mieście Warszawie oparto na podziale administracyjnym. Miasto dzieliło się w tamtym okresie na osiem okręgów, tzw. cyrkułów lub komisariatów. Na lewobrzeżną część przypadało siedem zaś na prawobrzeżną jeden, ostatni – ósmy. W konsekwencji powstało osiem urzędów stanu cywilnego, pod które podlegali mieszkańcy zamieszkali na właściwym terenie. Urząd stanu cywilnego cyrkułu VII obejmował ulice: Aleksandrję (Kopernika), Bednarską, Browarną, Czystą (Ossolińskich), Dobrą, Drewnianą, Dziekankę, Furmańską, Gęstą, Jasną, Junkierską (Kozią), Krakowskie Przedmieście, Królewską, Leszczyńską, Lipową, Mazowiecką, Mularską, Niecałą, Oboźną, Radną, Senatorską, Świętokrzyską, Szkolną, Szpitalną, Tamką, Topiel, Trębacką, Warecką, Wierzbową, Wiślaną (ks. Siemca), Zajęczą. Na zespół składają się akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/189/0/-/1 Akta małżeństw 1808-1809 155
72/189/0/-/2 Akta zgonów 1808-1809 202
72/189/0/-/3 Akta urodzeń 1809-1810 198
72/189/0/-/4 Akta małżeństw 1809-1810 205
72/189/0/-/5 Akta zgonów 1809-1810 222
72/189/0/-/6 Akta urodzeń 1810 131
72/189/0/-/7 Akta małżeństw 1810 140
72/189/0/-/8 Akta zgonów 1810 130
72/189/0/-/9 Akta małżeństw 1811 271
72/189/0/-/10 Akta zgonów 1811 214
72/189/0/-/11 Akta urodzeń 1812 271
72/189/0/-/12 Akta małżeństw 1812 215
72/189/0/-/13 Akta rozwodowe 1809-1812 0
72/189/0/-/14 Akta zgonów 1812 214
72/189/0/-/15 Akta urodzeń 1813 266
72/189/0/-/16 Akta małżeństw 1813 244
72/189/0/-/17 Akta zgonów 1813 283
72/189/0/-/18 Akta urodzeń 1814 306
72/189/0/-/19 Akta małżeństw 1814 336
72/189/0/-/20 Akta zgonów 1814 175
72/189/0/-/21 Akta urodzeń 1815 310
72/189/0/-/22 Akta małżeństw 1815 277
72/189/0/-/23 Akta zgonów 1815 190
72/189/0/-/24 Akta urodzeń 1816 323
72/189/0/-/25 Akta małżeństw i rozwodów 1816 235
72/189/0/-/26 Akta zgonów 1816 159
72/189/0/-/27 Akta urodzeń 1817 309
72/189/0/-/28 Akta małżeństw i rozwodów 1817 175
72/189/0/-/29 Akta zgonów 1817 304
72/189/0/-/30 Akta urodzeń 1818 307
72/189/0/-/31 Akta małżeństw i rozwodów 1818 214
72/189/0/-/32 Akta zgonów 1818 403
72/189/0/-/33 Akta urodzeń 1819 351
72/189/0/-/34 Akta małżeństw i rozwodów 1819 0
72/189/0/-/35 Akta zgonów 1819 423
72/189/0/-/36 Akta urodzeń 1820 333
72/189/0/-/37 Akta małżeństw i rozwodów 1820 228
72/189/0/-/38 Akta zgonów 1820 405
72/189/0/-/39 Akta urodzeń 1821 333
72/189/0/-/40 Akta małżeństw i rozwodów 1821 236
72/189/0/-/41 Akta zgonów 1821 369
72/189/0/-/42 Akta urodzeń 1822 371
72/189/0/-/43 Akta małżeństw i rozwodów 1822 217
72/189/0/-/44 Akta zgonów 1822 493
72/189/0/-/45 Akta urodzeń 1823 398
72/189/0/-/46 Akta małżeństw i rozwodów 1823 216
72/189/0/-/47 Akta urodzeń 1824 403
72/189/0/-/48 Akta małżeństw 1824 260
72/189/0/-/49 Akta zgonów 1824 361
72/189/0/-/50 Akta urodzeń 1825 402
72/189/0/-/51 Akta małżeństw 1825 237
72/189/0/-/52 Akta zgonów 1825 408
72/189/0/-/53 Aneksy 1808-1809 0
72/189/0/-/54 Aneksy 1809-1810 0
72/189/0/-/55 Aneksy 1810 0
72/189/0/-/56 Aneksy 1810-1811 0
72/189/0/-/57 Aneksy 1811 0
72/189/0/-/58 Aneksy 1811 0
72/189/0/-/59 Aneksy 1812 0
72/189/0/-/60 Aneksy 1813 0
72/189/0/-/61 Aneksy 1814 0
72/189/0/-/62 Aneksy 1814 0
72/189/0/-/63 Aneksy 1815 0
72/189/0/-/64 Aneksy 1815 0
72/189/0/-/65 Aneksy 1816 0
72/189/0/-/66 Aneksy 1816 0
72/189/0/-/67 Aneksy 1817 0
72/189/0/-/68 Aneksy 1818 0
72/189/0/-/69 Aneksy 1820 0
72/189/0/-/70 Aneksy 1821 0
72/189/0/-/71 Aneksy 1821 0
72/189/0/-/72 Aneksy 1822 0
72/189/0/-/73 Aneksy 1823 0
72/189/0/-/74 Aneksy 1824 0
72/189/0/-/75 Aneksy 1825 0
72/189/0/-/76 Aneksy 1825 0
72/189/0/-/77 Akta zapowiedzi 1815 0
72/189/0/-/78 Akta zapowiedzi 1816 0

Amount of archival material

78

78

0

6.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -