^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 72/25/0 Biuro Odbudowy Stolicy » Series:: units without series » File/unit:: 6944

Warszawa Śródmieście. Fragment między: Wybrzeże Gdańskie, ulice: Boleść, Rybaki

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 6944
- brak danych -
1945-1946

1945 - 1946
polski
- brak danych -
105 SIII/10, SIII/16
- brak danych - rękopis
dobry
- brak danych - 5
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Plan sytuacyjny, opis inwentaryzacyjny z 1945 r., arkusz lustracji z 1946 r.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -