^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 72/25/0 Biuro Odbudowy Stolicy » Series:: units without series » File/unit:: 7235

Warszawa Zachodnia. Fragment między ulicami: Dworska, Bema, Prądzyńskiego

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 7235
- brak danych -
1945

1945 - 1945
polski
- brak danych -
396 ZVII/9
- brak danych - rękopis
dobry
- brak danych - 11
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Plan sytuacyjny 1945 r., arkusze lustracyjne 1945 i 1946 r., załączniki.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -