Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Agencja Artystyczna "Pagart" w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1957-1991
- brak danych - 1957 - 1991
- brak danych - tak
instytucje kultury - wydawnictwa, wytwórnie filmowe i studia nagraniowe polski
inwentarz książkowy Yes T. 356; 62 ja
Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Agencja Artystyczna PAGART powołano rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31.12.1956 r., które weszło w życie od 1 lutego 1957 r. PAA PAGART miała swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 13/15, a od 6 lutego 1970 r. przy Pl. Zwycięstwa 9 i była bezpośrednio podległa Ministerstwu Kultury i Sztuki. Głównym celem nowo powstałej agencji było służenie socjalistycznej kulturze polskiej i realizacja zasad polityki kulturalnej państwa. Poza tym przedmiotem działania PAA PAGART było programowanie, organizowanie i realizowanie wymiany artystycznej z zagranicą w zakresie imprez widowiskowych, jak również organizowanie na terenie kraju koncertów i imprez estradowych. Dochodziła do tego promocja młodych artystów, realizacja wydawnictw reklamowych i informacyjnych, sprzedaż i zakup licencji na odtwarzanie utworów artystycznych oraz inne usługi zlecone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, stowarzyszenia twórcze, przedsiębiorstwa artystyczne, spółdzielnie oraz bezpośrednio przez artystów bądź ich reprezentantów. Polska Agencja Artystyczna PAGART mogła również zawierać umowy z kontrahentami zagranicznymi w imieniu własnym i na własny rachunek zgodnie z odpowiednimi przepisami. Była głównym menedżerów organizacyjnym wszystkich ważniejszych imprez i festiwali w PRL-u. Skupiała najwybitniejszych ówczesnych artystów polskich (Maryla Rodowicz, Urszula, Irena Santor, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski),solistów, piosenkarzy, tenorów, dyrygentów, kompozytorów, zespoły ludowe, rockowe, grupy estradowe, kabarety i itp. (Mazowsze, Czerwone Gitary, Budka Suflera, Kombi, Vox, Dżem, Lombard, Bajm, Maanam, TEY).
Struktura organizacyjna PAA PAGART przedstawiała się następująco:
Dyrektor Naczelny
Pierwszy Zastępca Dyrektora Naczelnego
Zastępca Dyrektora
Główny Księgowy
Zastępca Głównego Księgowego
Zespół Radców Prawnych
Główny Specjalista d/s Kadrowych
Doradca Dyrektora d/s Koordynacji, Planowania i Sprawozdawczości
Specjalista d/s Kontroli Wewnętrznej
Impresariat Muzyki i Promocji Artystów
Impresariat Opery i Baletu
Impresariat Teatru
Impresariat Rozrywki
Impresariat Kontraktów Muzyki i Plastyki
Redakcja Informacji i Wydawnictw
Biuro Podróży i Imprez
Dział Ekonomiczno - Finansowy
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Socjalny
Największą świetność PAGART przeżywało w latach siedemdziesiątych. Zarówno pod względem zorganizowanych koncertów, jak i uzyskanych zysków. Nie zawsze jednak działalność międzynarodowa była łatwa. Zależało to od czynników politycznych w kraju i zagranicą, np. kryzys w Czechosłowacji w 1968 r. i uczestnictwo tam wojsk polskich czy stan wojenny w kraju w 1981 r. Powodowało to często bojkot imprez w niektórych krajach. Pod koniec lat osiemdziesiątych w wyniku powstawania licznych prywatnych agencji menedżerskich, PAGART stopniowo przestało liczyć się na rynku, a 15 listopada 1992 r. zostało zlikwidowane na podstawie Zarządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa. Powstała Polska Agencja Artystyczna „Pagart” Spółka z o.o. w Warszawie.
W skład zawartości aktowej wchodzą przede wszystkim dokumentacja organizacyjna, np. zbiory przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, protokoły obrad organów kolegialnych jednostki. Dokumentacja kontroli zewnętrznych w jednostce (np. przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Najwyższą Izbę Kontroli), która dotyczyła sposobu rozliczeń kosztów wyjazdów zespołów, celowości wydatkowania i dyscypliny rozliczenia wydatków na zagraniczną wymianę kulturalną, a także w zakresie systematycznego rozliczenia się z podatków. Poza tym znajdziemy też akta współpracy międzynarodowej i krajowej PAGARTU oraz w dużej ilości analizy ekonomiczne i bilanse przedsiębiorstwa. Najciekawszą jednak zawartość posiada teczka z 1984 r. ze sprawozdaniami z zagranicznych tras koncertowych. - brak danych -

Amount of archival material

62

62

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.