Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powszechny Uniwersytet Robotniczy TUR w Żyrardowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1923-1952
- brak danych - 1923 - 1932
1945 - 1952
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
inwentarz książkowy Yes 6ja
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego T.U.R. założone zostało 21.XII 1922 roku przez Polską Partię Socjalistyczną /PPS/. Była to robotnicza organizacja kuturalno-oświatowa mająca na celu uświadamianie polityczne i kształcenie robotników. Towarzystwo prowadziło akcję wydawniczą, odczytową, kursy oświatowe i uniwersytety robotnicze. Po wyzwoleniu T.U.R. zostało reaktywowane jako organizacja Polskiej partii Robotniczej /PPR/ i Polskiej Partii Socjalistycznej /PPS/. Na przełomie 1948/1949 roku T.U.R. połączyło się z Towarzystwem Uniwersytetu Ludowego, tworząc T.U.R. i L. Agendy T.U.R. i L. przejęło w 1950 roku Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Żyrardowie silnie rozwinęło swoja działalność po II wojnie światowej. Od 1945 roku T.U.R. prowadziło Uniwersytet Powszechny, którego głównym celem było ogólne podniesienie świadomości klasy robotniczej i chłopskiej, a także przygotowanie zawodowe tych klas. W 1950 r. Centralna Rada Związków zawodowych powołała Komisję Likwidacyjną Uniwersytetów Powszechnych. Uniwersytet Powszechny T.U.R. w Żyrardowie uległ likwidacji 30. X. 1950 roku. Materiały dotyczące planowania, wykazy imienne wykładowców, personelu adm. słuchaczy, materiały dot. spraw finansowych, dziennik podawczy, katalog biblioteki. - brak danych -

Amount of archival material

6

6

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.