Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Piasecznie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1829-1941
- brak danych - 1829 - 1829
1833 - 1836
1869 - 1913
1940 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 60ja
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1829, 1833-1836, 1870, 1872, 1875-1876, 1879-1880, 1882, 1884, 1886-1887, 1889-1893, 1896-1897, 1999-1901, 1903-1905, 1910, 1913
akta urodzeń 1869-1911, 1940-1941
akta małżeństw 1869-1898, 1940
akta zgonów 1869-1895, 1912, 1940-1941
akta urodzeń, małżeństw 1881, 1888
aneksy do akt małżeństw 1877-1878, 1885, 1891-1893, 1896-1897, 1899-1900, 1910, 1940
zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

66

17

0

0.87

0.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.