Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Prażmów

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 17ja
spis zdawczo-odbiorczy No 15ja
Świeckie urzędy stanu cywilnego powołane zostały do życia 1.V.1808 roku na mocy obowiązującego w Księstwie Warszawskim kodeksu Napoleona. Zgodnie z kodeksem akta stanu cywilnego zobowiązana była prowadzić każda gmina. Do roku 1825 włącznie prowadzone były wspólne księgi urodzeń, małżeństw i zgonów dla wszystkich wyznań. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzono oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Tenże kodeks łączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi i zobowiązywał księży do pełnienia obowiązków urzędnika stanu cywilnego. akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1825
dowody do aktów małżeństwa 1811-1825
- brak danych -

Amount of archival material

32

17

0

0.45

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -