Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Piekary

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1911-1954
- brak danych - 1911 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 62ja
Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Księgi ludności stałej, uchwały rady gminnej, protokóły z zebrań Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołeckich, wykaz gminnych komitetów społecznych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków i dochodów budżetowych, księgi biercze szarwarku, protokóły GRN - brak danych -

Amount of archival material

62

62

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.