Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Menonitów w Kazuniu Niemieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1832-1937
- brak danych - 1832 - 1847
1849 - 1886
1889 - 1893
1895 - 1895
1897 - 1913
1916 - 1922
1929 - 1929
1935 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy No 40ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 148ja
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832-1836, 1838-1847, 1849-1886, 1889-1891, 1893, 1895, 1897-1904, 1906-1913, 1916, 1919-1922, 1935
akta małżeństw, zgonów 1837
akta urodzeń 1905
akta zgonów 1929
akta urodzeń, zgonów 1937
aneksy do akt małżeństw 1834-1847, 1849-1850, 1852-1868, 1870-1878, 1880-1882, 1884, 1886, 1889-1892, 1895, 1897, 1904, 1906-1908, 1919-1922, 1929, 1935
zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 3 z dnia 6 grudnia 2016

Amount of archival material

148

40

0

1.65

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.