Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Żeńskie Marceliny Jaworowskiej w Żyrardowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1909-1945, 1955
- brak danych - 1909 - 1945
1955 - 1955
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes 7ja
Podstawowym warunkiem upowszechniania oświaty na ziemiach polskich w drugiej Połowie XIX w. była rozbudowa szkolnictwa ludowego /elementarnego/ W Królestwie Polskim rządy carskie świadomie utrudniały jego rozwój. Analfabetyzm w kraju był zjawiskiem powszechnym. Po upadku powstania styczniowego w kraju oficjalnie ugruntował się rosyjski system szkolny. Polityka carska była nastawiona na hamowanie rozwoju sieci szkół elementarnych i średnich. W 1872 roku zniesiono dotychczasową organizację i programy szkół średnich, a rozciągnięto na nie wydaną w roku 1871 ustawę ogólnopolską o gimnazjach i progimnazjach. W ten sposób znikła odrębność szkolnictwa średniego w Królestwie Polskim. Sytuacja zaczęła się zmieniać po rewolucji 1905 roku. Głównym dorobkiem oświatowym tych lat było szkolnictwo prywatne wszystkich stopni. Charakterystyczną cechą był szybki proces rozbudowy szkół żeńskich. W 1906 roku powstał w Żyrardowie IV-letni Zakład Naukowo-Wychowawczy Heleny Heymerowej, który już w roku 1909 przejęła Marcelina Jaworowska. Prywatna pensja Marceliny Jaworowskiej została po roku 1918 przekształcona w ośmioklasowe humanistyczne gimnazjum żeńskie. A około roku 1928 po przejęciu przez Magistrat miasta Żyrardowa 2-ch gimnazjów żeńskich stworzono jedno. Księgi ocen, różne dokumenty właścicieli gimnazjum, świadectwa nauczycieli szkół m. Żyrardowa - brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.07

0.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.