Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Męskie Magistratu miasta Żyrardowa

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1922-1929
- brak danych - 1922 - 1929
- brak danych - warunkowo
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes 8ja
Podstawowym warunkiem upowszechniania oświaty na ziemiach polskich w drugiej Połowie XIX w. była rozbudowa szkolnictwa ludowego /elementarnego/ W Królestwie Polskim rządy carskie świadomie utrudniały jego rozwój. Analfabetyzm w kraju był zjawiskiem powszechnym. Po upadku powstania styczniowego w kraju oficjalnie ugruntował się rosyjski system szkolny. Polityka carska była nastawiona na hamowanie rozwoju sieci szkół elementarnych i średnich. W 1872 roku zniesiono dotychczasową organizację i programy szkół średnich, a rozciągnięto na nie wydaną w roku 1871 ustawę ogólnopolską o gimnazjach i progimnazjach. W ten sposób znikła odrębność szkolnictwa średniego w Królestwie Polskim. Sytuacja zaczęła się zmieniać po rewolucji 1905 roku. Głównym dorobkiem oświatowym tych lat było szkolnictwo prywatne wszystkich stopni. Charakterystyczną cechą był szybki proces rozbudowy szkół żeńskich.
W 1918 roku powstała 4 - klasowa średnia szkoła męska, którą w 1922 roku przekształcono w gimnazjum męskie.
Ewidencja uczniów, wyciągi z księgi ocen, katalog uczniów, akta egzaminów dojrzałości,
księga protokołów Rady Pedagogicznej
- brak danych -

Amount of archival material

8

8

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.