^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 75/14/0 Akta gminy Bolimów » Series:: 4.1 Sekretariat » File/unit:: 122

Przepisy i zarządzenia ogólne władz. Sprawy organów kolegialnych, wybory radnych, członków komisji, sołtysów; funkcjonowanie organów ustrojowych gminy, biblioteka, protokoły i zarządzenia polustracyjne

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
dokumentacja aktowa 122
- brak danych -
1940-1949

1940 - 1949
polski
- brak danych -
- brak danych - I Sekr.,33,307
poszyt - brak danych -
destrukt
- brak danych - 187
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.