Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiory rodziny Pawłyszko z Łowicza

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
Zbiory rodzin Wodzińskich i Pawłyszko z Łowicza 1862, 1898-1965
- brak danych - 1862 - 1862
1898 - 1965
- brak danych - częściowo
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Rodzina Pawłyszków znana jest w Łowiczu z pracy nauczycielskiej i oświatowej. Leon, Waleria i Feliks Pawłyszko byli dziećmi Zachariasza i Anny Marii z Kowalskich, wszyscy urodzili się w Dębsku-Kasku w gminie Nowa Sucha w pow. sochaczewskim.
Leon (1885 – 1953) brał udział w strajku młodzieży polskiej 1905 r. w szkole realnej w Łowiczu i został z niej karnie usunięty z klasy VI. W 1916 r. był delegowany do Taszkientu, gdzie skończył kursy buchalteryjne w 1917 r., w latach 20. XX w. pracował jako urzędnik kolejowy w Żyrardowie.
Waleria (1885 – 1961) ukończyła progimnazjum żeńskie w Łowiczu. W 1905 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka 4-klasowej szkoły w Kutnie; od 1907 r. była nauczycielką szkoły w Głogowcu w gminie Sójki w pow. kutnowskim, a w 1913 r. w Raszewie k. Kutna prowadziła kursy wakacyjne dla dzieci przy szkole w cukrowni „Konstancja”. W 1938 r. jako długoletnia nauczycielka szkół powszechnych otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Feliks, ur. w 1891 r. pracował jako nauczyciel szkół powszechnych w pow. łowickim, w tym w Wiskienicy w gminie Bąków. W okresie okupacji uczestniczył w tajnych kompletach nauczania w zakresie szkoły powszechnej. Po wojnie był zatrudniony na kolei w charakterze telegrafisty.
Irena z Wiśniewskich Pawłyszko (1893 – 1963), urodzona w Patokach w gminie Kompina w pow. łowickim, była córką Ignacego i Anny z Wagnerów. Uczęszczała do klasy I progimnazjum żeńskiego, skąd została 28 II 1905 r. wydalona za udział w strajku szkolnym. Naukę kontynuowała na tajnej pensji Heleny Trzcińskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Po wybuchu I wojny światowej brała udział w walkach o niepodległość jako siostra miłosierdzia w czołówce nr 3 w Chwiejewie przy Brygadzie Strzelców Polskich od 15 IX 1915 r. do 1 V 1918 r., następnie została odkomenderowana do Oddziału Wojsk Sanitarnych w Sieniawce. Była żoną Feliksa Pawłyszko, zmarła w Łowiczu i została pochowana w grobowcu Pawłyszków na cmentarzu Emaus.
Oprac. Marek Wojtylak
Zbiór obejmuje materiały odnoszące się do: Leona, Feliksa i Walerii Pawłyszko oraz Ireny z Wiśniewskich Pawłyszko, żony Feliksa. Na zbiór składa się: Świadectwa pracy nauczycielskiej Walerii Pawłyszko, w tym: pisma Warszawskiej Dyrekcji Naukowej i Kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego, fotografie szkolne, klepsydra o śmierci i pogrzebie - sygn. 2 - 3, 7 i 16.
Dokumenty Ireny z Wiśniewskich Pawłyszko, ż. Feliksa, w tym kopie pism dowódców WP o jej udziale w walkach o niepodległość Polski, w tym służby jako sanitariuszka przy Brygadzie Strzelców Polskich w latach 1915 - 1918, fotografie - sygn. 5 - 6, 8 - 11, 22 i 24.
Dokumenty Leona i Feliksa Pawłyszko, w tym świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończeniu kursów buchalteryjnych, udziale w tajnym nauczaniu, fotografie - sygn. 1, 4 - 5, 19 -21.
Zbiory biblioteczne: rocznik tygodnika politycznego, społecznego i literackiego "Prawda", nr 1 - 52, Warszawa 1912 r. (sygn. 27) i egzemplarz „Śpiewów Historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza, wyd. w Petersburgu w 1862 r. (sygn. 28).
Po wydzieleniu akt podworskich rodziny Wodzińskich z Kter w 2002 r. zespół zmienił nazwę; IZA - inwentarz skarbowy
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
75/25/0/-/1 Podpisy profesorów [nauczycieli] Łowickiej Szkoły Realnej na ateście świadectwa Leona Pawłyszko 1905 0
75/25/0/-/2 [Pismo Naczelnika Warszawskiej Dyrekcji Naukowej do wójta gminy Sójki (pow. kutnowski) wyznaczającej właścicielce żeńskiej szkoły w Kutnie Walerii Pawłyszko stanowisko nauczycielki w Głogowcu] 1907 0
75/25/0/-/3 [Pismo Naczelnika Warszawskiej Dyrekcji Naukowej do Walerii Pawłyszko, nauczycielki szkoły w Raszewie, upoważniającej ją do prowadzenia zajęć szkolnych w szkole przy cukrowni "Konstancja" w okresie wakacji] 1913 0
75/25/0/-/4 [Świadectwo ukończenia przez Leona Pawłyszko kursów buchalteryjnych w Taszkiencie] 1916 0
75/25/0/-/5 [Pismo Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej w Mińsku z 1917 r. o udzieleniu Irenie Wiśniewskiej prawa do noszenia odznaki pamiątkowej] 1917 0
75/25/0/-/6 [Zaświadczenie PCK/Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej Ekspozytura w Mińsku z 1919 r. o pracy Ireny Wiśniewskiej w Polskim Czerwonym Krzyżu w latach 1915-1918] 1919 0
75/25/0/-/7 [Dyplom Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego przyznający Walerii Pawłyszko srebrny medal za długoletnią służbę] 1938 0
75/25/0/-/8 [Zaświadczenie płk. Mariana Krudowskiego o czynnym udziale Ireny z Wiśniewskich Pawłyszko w walkach o niepodległość Państwa Polskiego] 1938 0
75/25/0/-/9 [Zaświadczenie gen. L. Żeligowskiego o czynnym udziale Ireny z Wiśniewskich Pawłyszko w walkach o niepodległość Państwa Polskiego] 1939 0
75/25/0/-/10 [Zaświadczenie płk. dypl. Wacława Weckiego o czynnym udziale Ireny z Wiśniewskich Pawłyszko w walkach o niepodległość Państwa Polskiego] 1939 0
75/25/0/-/11 [Zaświadczenie Komisji Orzekającej przy Wojskowym Biurze Historycznym o czynnym udziale Ireny z Wiśniewskich Pawłyszko w walkach o niepodległość Państwa Polskiego] 1939 0
75/25/0/-/12 [Informacja z Archiwum Oświecenia Publicznego w Warszawie o relegowaniu Ireny Wiśniewskiej z Progimnazjum Żeńskiego w Łowiczu 28 lutego 1905 r.] 1939 0
75/25/0/-/13 [Zaświadczenie Powiatowej Komisji Tajnego Nauczania w Łowiczu o udziale Feliksa Pawłyszko w tajnym nauczaniu w okresie okupacji] 1945 0
75/25/0/-/14 [Wyciąg z "Gazety Łowickiej" z 21.10.1917 r. o obchodach kościuszkowskich w Bąkowie z udziałem Feliksa Pawłyszko, nauczyciela szkoły powszechnej w Wiskienicy] 1947 0
75/25/0/-/15 [Księga Pamiątkowa z obrad Jubileuszowego Zjazdu Wychowawców i Wychowanek Gimnazjów Żeńskich w Piotrkowie Tryb. 1856-1959, Piotrków 1960, w tym kopie pism i zaświadczeń oraz zdjęcia Ireny Pawłyszko] 1960 0
1 2

Amount of archival material

28

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.