^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty Komunalnej Kasy Oszczędności przekazane do użytku Państwowego Banku Rolnego Oddział w Łowiczu, w tym protokoły z przejęcia aktywów i pasywów, zestawienia i inwentarze rachunków

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1949

1949 - 1949
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - 113
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.