Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - 1921-1935 [1938]
- brak danych - 1921 - 1935
1938 - 1938
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Rozjemczy utworzony został uchwałą Rady Miejskiej miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 1919 r. na mocy ustawy o ochronie lokatorów z dn. 28 czerwca 1919 r. (Dz.Pr.R.P., Nr 52, 1919, art.. 15) i pisma prezesa Sądu Okręgowego w Łowiczu z dn. 31 października 1919 r. Nadzór nad działalnością Urzędu Rozjemczego sprawował prezes Sądu Okręgowego, który miał prawo mianowania przewodniczącego i zastępcy, zatwierdzania kandydatów na członków (ławników) spośród właścicieli domów oraz lokatorów przedstawianych przez Radę Miejską.
Urząd rozpoczął swą działalność 1 lipca 1920 r. w gmachu Magistratu miasta Łowicza. Pierwszym jego przewodniczącym został mianowany adwokat Henryk Modrzejewski, a jego zastępcą Franciszek Ciechański. W związku z wyprowadzeniem się Modrzejewskiego do Warszawy Urzędem kierował od 1923 do 1929 r. zastępca przewodniczącego - obrońca sądowy Franciszek Gątkiewicz. W 1929 r. przewodniczącym mianowano notariusza łowickiego Aleksandra Świątkowskiego, a od 1933 r. notariusza Jana Gogolewskiego.
Podstawowym zadaniem Urzędu Rozjemczego było rozstrzyganie wszelkich spraw dotyczących najmu lokalami mieszkalnymi i sporów między właścicielami domów a wynajmującymi mieszkania lokatorami. W szczególności Urząd rozstrzygał o wysokości opłat czynszowych za najem lokali. Na posiedzeniu Rady Miejskiej miasta Łowicza w dn. 14 listopada 1935 r. powzięto uchwałę o likwidacji Urzędu Rozjemczego. Jego kompetencje przejął Sąd Grodzki w Łowiczu.
Oprac. Marek Wojtylak
Akta organizacyjne 1924-1934 - sygn. 1-3, akta spraw 1921 - 1935 [1938] - sygn. 4 -149. IZA - inwentarz skarbowy. Inwentarz książkowy zespołu zatwierdzony przez Komisję Metodyczną APW 5.11.2009 r.; w wyniku opracowania metraż zespołu powiększył się o 0,10 mb.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
75/4/0/-/1 Akta Urzędu Rozjemczego [m.in. listy płac] 1924-1927 0
75/4/0/-/2 Odwołania od orzeczeń Urzędu Rozjemczego oraz inne sprawy dotyczące samego Urzędu 1937-1935 0
75/4/0/-/3 Akta Urzędu Rozjemczego do Spraw Najmu w Łowiczu [wykazy członków urzędu] 1935-1938 0
75/4/0/-/4 Sprawa Izraela Mendla Lichtenszteina z Mendlem Goldwasserem [o wysokość komornego] 1921 0
75/4/0/-/5 Sprawa R. Szpicberg-Kohn z Wawrzyńcem Karpińskim [o wysokość komornego] 1921 0
75/4/0/-/6 Sprawa dra Witolda Jeziorskiego z Józefem Wojciechowskim [o wysokość komornego] 1921 0
75/4/0/-/7 Sprawa Wawrzyńca Karpińskiego z Dawidem Bromerem [o eksmisję] 1921 0
75/4/0/-/8 Sprawa Wawrzyńca Karpińskiego z Rojzą Grosman [o eksmisję] 1921 0
75/4/0/-/9 Sprawa Abrama Kaca z Chaną Żychlińską [o spłatę zaległego komornego] 1921 0
75/4/0/-/10 Sprawa Władysława Kędzierskiego z Rozalią Kolaszyńską [o wysokość komornego] 1921 0
75/4/0/-/11 Sprawa Gustawa Rozenbluma z Janem Jóźwiakiem, Marią Miałkowską, Józefem Kaczorem, Leonem i Esterą małż. Familier i Arturem Szprengerem [o zapłatę opłat dodatkowych] 1921 0
75/4/0/-/12 Sprawa Gustawa Rozenbluma z Leonem i Esterą małż. Familier [o zapłatę zaległego komornego i opłat dodatkowych] 1921 0
75/4/0/-/13 Sprawa Władysławy Piotrowskiej z Piotrem Olejnikiem [ zamianę mieszkania] 1921 0
75/4/0/-/14 Sprawa Borucha Ehrlicha z Berkiem Ehrlichem [o eksmisję] 1921 0
75/4/0/-/15 Sprawa Chaima Morgenszterna z ss. I. D. Zylberberga [o wstrzymanie eksmisji] 1921 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

149

149

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.