Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Radzanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1986-1988
- brak danych - 1986 - 1988
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 ja.
Ruch społeczny PRON w Radzanowie narodził się w 1981 roku. Na pierwszym kongresie w 1983 roku wypracowano Zasady Statutowe, określono główne cele, zadania, kierunki i płaszczyzny działania, a zapis konstytucyjny z 20 lipca 1983 roku określił miejsce PRON w systemie społeczno-politycznym Polski. Plan pracy, protokoły posiedzeń, informacje dotyczące stanu organizacyjnego i działalności, kierunki działania PRON. - brak danych -

Amount of archival material

7

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.