Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1946-1974] 1975-1988 [1990]
- brak danych - 1946 - 1974
1975 - 1988
1990 - 1990
- brak danych - tak
administracja specjalna - transport, komunikacja, łączność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 107 ja.
Zarządzeniem Nr 32 Ministra Łączności z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia i organizacji wojewódzkich urzędów telekomunikacyjnych (Dziennik Łączności Nr 9, poz. 65) na miejsce dotychczasowych obwodowych urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych powołano 49 wojewódzkich urzędów telekomunikacji, zarządzających eksploatacją pocztową i telekomunikacyjną na terenie poszczególnych województw, w tym m.in. Wojewódzki Urząd Telekomunikacji /WUT/ w Ciechanowie.
Terenem działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Ciechanowie utworzonego z dniem 1 lipca 1975 r. był obszar województwa ciechanowskiego, a jego siedzibą miasto Ciechanów. Na terenie zakładu działały następujące Urzędy Telekomunikacji /UT/ podległe bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu:
1). Urząd Telekomunikacji w Działdowie (z obszarem działania na terenie miast i gmin: Działdowo, Bieżuń, Kuczbork, Lidzbark, Lubowidz, Lutocin, Płośnica, Rybno, Żuromin);
2). Urząd Telekomunikacji w Mławie (z obszarem działania na terenie miast i gmin: Mława, Dzierzgowo, Iłowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo);
3). Urząd Telekomunikacji w Płońsku (z obszarem działania na terenie miast i gmin: Płońsk, Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Sochocin, Siemiątkowo Koziebrodzie, Raciąż, Załuski);
4). Urząd Telekomunikacji w Pułtusku (z obszarem działania na terenie miast i gmin: Pułtusk, Gzy, Karniewo, Nasielsk, Pokrzywnica, Swiercze, Winnica).
Jednocześnie na terenie miast i gmin: Ciechanów, Czernice Borowe, Glinojeck, Gołymin, Grudusk, Karniewo, Krasne, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin, Sońsk funkcję Urzędu Telekomunikacji spełniał bezpośrednio WUT.
WUT w Ciechanowie podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Warszawie. Dział w ramach planu i sytemu finansowego PPTT na zasadzie ograniczonego, wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, prowadząc księgowość zakończoną bilansem oraz na podstawie planu społeczno-gospodarczego ustalonego corocznie w oparciu o wytyczne Dyrektora Okręgu. Zwrotnym momentem w działalności PPTiT był rok 1987, kiedy to nastąpił ostateczny rozdział i wydzielenie PPTiT jako samodzielnej jednostki o zasięgu ogólnokrajowym, kierowanej przez dyrektora generalnego, podlegającej nowo utworzonemu rejestrowi transportu, żeglugi i łączności. Zmieniono również nazwę przedsiębiorstwa na państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf, Telefon". PPTT miała odtąd funkcjonować na zasadach analogicznych do działania przedsiębiorstwa wielozakładowego, a Dyrekcja Generalna PPTT stając się zarządem technicznym i operatywnym PPTT.
Pozostawiono 10 dyrekcji okręgów, którym podlegały wojewódzkie urzędy poczty i wojewódzkie urzędy telekomunikacji oraz wojewódzkie urzędy przewozu poczty.
Działalność przedsiębiorstwa w nowej strukturze uregulował statut państwowej jednostki organizacyjnej PPTT zatwierdzony w dniu 29 grudnia 1988 r. przez ministra transportu, żeglugi i łączności. Zlikwidowano dyrekcje okręgów PiT, tworząc w każdym mieście wojewódzkim PPTT dyrekcje wojewódzkie. Podlegały one bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. W połowie maja 1990 r. rozpoczęto prace nad wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej. Uchwalona przez Sejm w dniu 26 listopada 1990 r. nowa ustawa o łączności zniosła monopol państwa w dziedzinie telekomunikacji, radiokomunikacji oraz częściowo w zakresie działania poczty. Umożliwiano podejmowanie działań przez inne podmioty gospodarcze, także zagraniczne, wprowadzając w ten sposób urynkowanie usług łączności.
regulamin i schemat organizacyjny, paszporty zakończenia łączy i linii telefonicznych, zestawienia zbiorcze paszportów, kontrole, sprawozdania z zatrudnienia. - brak danych -

Amount of archival material

107

0

0

2.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.