Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1997] 1999-2003
- brak danych - 1997 - 1997
1999 - 2003
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 146 ja.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie na podstawie ustawy z dnia 13 X 1998 r. uległa przekształceniu w Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie.
Z dniem 1 października 2003 roku Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie został włączony do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie w drodze Zarządzenia na 7/2003 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z dnia 12 XI 2003 roku.
Narady pracownicze, akty normatywne, skargi i wnioski, bilanse, wzory odciskowe pieczęci, księgi jakości i procedur ogólnych systemy jakości, plany i sprawozdania, kontrole, nadzór nad warunkami pracy, choroby zawodowe, programy edukacyjne, nadzór nad obrotem, magazynowaniem i stosowaniem trucizn. - brak danych -

Amount of archival material

146

0

0

2.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.