Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Domów Wytwarzanych Fabrycznie "Domont"

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1965-1980
- brak danych - 1965 - 1980
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
spis roboczy Yes 235 ja.
Na podstawie Zarządzenia Nr 96 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 1 lipca 1965 roku utworzone zostało Biuro Organizacji Produkcji i Dostaw Obiektów Drewnopodobnych "Domont"w Zalesiu Górnym. Następnie Zarządzeniem Nr 52 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6.04.1967 r. powolano przedsiebiorstwo państwowe pod nazwą Zjednoczone Zakłady Domów Wytwarzanych Fabrycznie "Domont". Celem działania było projektowanie, produkcja, dostawy i eksport budynków opartych na materiałach i elementach produkowanych z odpadów drewna, tarcicy, paździerzy i innych surowców pochodzenia organicznego. Natomiast Zarządzeniem Nr 32/Org. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 3.05.1969 r. w sprawie zmiany nazwy, przedmiotu i zasad działania powołano Zakłady Domów Wytwarzanych Fabrycznie "Domont", a na mocy Zarządzenia Nr 3 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej z dn. 30.01.1978 roku przedsiębiorstwo włączono do Kombinatu Produkcji i Montażu Obiektów Budowlanych "Stolbud" w Warszawie. akta rady zakładowej-protokoły i sprawozdania, akta KSR i Rady Pracowniczej, plany i programy działania i rozwoju, , akty normatywne własne (zarządzenia, polecenia słuzbowe), sprawozdawczość statystyczna i sprawy organizacyjne, protokoły z narad i zebrań załogi, protokoły posiedzeń dyrekcji, bilans i sprawozdania finansowe z orzeczeniami, analizy działalności, protokoły kontroli i rewizji - brak danych -

Amount of archival material

235

0

0

1.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.