Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1972] 1975-1992 [2000]
- brak danych - 1972 - 1972
1975 - 1992
2000 - 2000
- brak danych - tak
administracja specjalna - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 323 ja.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstało na mocy zarządzenia Wojewody Ciechanowskiego Nr 47/75 z 10 października 1975 r. Przejmując komórki organizacyjne działające na terenie województwa ciechanowskigo tj. PEC w Ciechanowie, w skład którego wchodziły rejony: w Ciechanowie, Pułtusku, Nasielsku, Płońsku i Mławie. PEC w Ciechanowie podlegał pod Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Ciechanowie. Terenem działania obejmował województwo ciechanowskie.
W 1981 r. następuje zmiana nazwy PEC na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie na podstawie zarządzenia nr 19 Wojewody Ciechanowskiego z 17 lipca 1981 r.
Przedmiotem działania w PEC- u była prowadzenie eksploatcji urządzeń ciepłowniczych, programowanie i koordynacja jego rozwoju, wykonawstwo remontów urządzeń cieplnych, wydawanie decyzji w zakresie technicznych warunków przyłączenia obiektów do urządzeń cieplnych oraz prowadzenie badań w zakresie modernizacji i wdrażania postępu technicznego.
W 19991 r. powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie na podsatwie zarządzenia nr 98/99 Wojewody Ciechanowskiego z 27 grudnia 19991 r.
Na podstawie ustawy z 13 lipca 19991 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w oparciu o uchwałę nr 3/92 Zarządu Miasta Ciechanowa z 27 listopada 19992 r. w sprawie powołania jednoosobowej spólki Gminy Miejskiej Ciechanów, w dniu 23 grudnia 1992 r. sporządzono akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego PEC w spółkę z o.o.
Zarządzenia wewnętrzne, protokoły z narad, organizacja jednostki, uchwały Rady Zakładowej, instrukcje normatywne i metodyczne, regulaminy, plany techniczno-ekonomiczne, remontów i konserwacji, doksztalcania, bilanse i załączniki, sprawozdania, analizy gospodarczo-finansowe, regulaminy, projekty racjonalizatorskie, paszporty techniczne urządzeń, kontrole zewnętrzne, studia ochrony powietrza. - brak danych -

Amount of archival material

323

0

0

2.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.