Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Strzegowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1972] 1973-1990
- brak danych - 1972 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 313 ja.
Podstawy prawne działania rady stanowiły dwie ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o zmianie konstytucji PRL oraz ustawa o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.Nr 49, poz. 311 i 312). Gminna Rada Narodowa była terenowym organem władzy państwowej i organem samorządu społecznego na terenie gminy. Pierwsza sesja w 01.1973 roku. Rada działała na sesjach, organami rady były komisje stałe w liczbie cztery oraz prezydium, które organizowało jej pracę oraz reprezentowało radę na zewnątrz. Organem wykonawczym i zarządzającym był Naczelnik Gminy. Zlikwidowane w roku 1990 na podstawie ustawy z dnia 8 marca o powołaniu samorządu terytorialnego. regulamuiny, protokoły z sesji, kwestionariusze i karty ewidencyjne radnych, komisje: protokoły z posiedzeń, z protokoły z kontroli, realizacja wniosków, postanowienia Prezydium GRN, uchwały, plany pracy, programy wyborcze, program działania, kontrole. - brak danych -

Amount of archival material

313

0

0

2.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.