Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Błędówko zs. w Cieksynie powiat płoński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1946-1952
- brak danych - 1946 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 39 ja.
Samorząd Gmin Wiejskich został zorganizowany w oparciu o zarządzenia zawarte w ukazie z dnia 2 marca 1864 r. oragnem pomocniczem i pełniącym funkcje kontrolne nad wójtem mieli być ławnicy. W 1879 r. funkcjętęprzekazano pełnomocnikom gminnym.
Zakres uprawnień gmin wiejskich był bardzo wąski i nie sprzyjał rozwojowi życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Organami ustrojowymi gmin wiejskich były: ogólne zebrania gminne jako organ uchwalający i stanowiący, organem wykonawczym był wójt. Zakres kompetencji tych zebrań ograniczał się właściwie do zakładów dobroczynnych, szkół początkowych, ustalania i rozdziału składek gminnych oraz rozporządzania nieruchomościami gminnymi.
Dekret Naczelnika Państwa z 22 listopada 1918 r. wprowadził do samorządu organ trzeci -Rady Gminne. Konstytucja z 1921 r. przewidywała przekazanie przedstawicielstwom samorządu szerokiego zakresu ustawodawstwa z dziedziny kultury, administracji i gospodarstwa.
O organizacji i zakresie działania terytorialnego informowała ustawa samorządowa z 1933 r.
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce po lipcu 1944 r. oparty był na dwóch ustawach: np. Ustawie z 11 września 1944 r. oraz dekrecie PKWN z 23 listopada 1944 r. organizacji i zakresie Rad Narodowych. Ustwwy te wyczerpująco ustalająorganizacjęoraz zakres działania związków samorządowych.
akta urodzeń, małżeństw i zgonów - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 39 0

Amount of archival material

39

39

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.