Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Modzele zs. w Nowym Mieście powiat płoński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 80
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4
Samorząd Gmin Wiejskich został zorganizowany w oparciu o zarządzenia zawarte w ukazie z dnia 2 marca 1864 r. oragnem pomocniczem i pełniącym funkcje kontrolne nad wójtem mieli być ławnicy. W 1879 r. funkcję tę przekazano pełnomocnikom gminnym.
Zakres uprawnień gmin wiejskich był bardzo wąski i nie sprzyjał rozwojowi życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Organami ustrojowymi gmin wiejskich były: ogólne zebrania gminne jako organ uchwalający i stanowiący, organem wykonawczym był wójt. Zakres kompetencji tych zebrań ograniczał się właściwie do zakładów dobroczynnych, szkół początkowych, ustalania i rozdziału składek gminnych oraz rozporządzania nieruchomościami gminnymi.
Dekret Naczelnika Państwa z 22 listopada 1918 r. wprowadził do samorządu organ trzeci -Rady Gminne. Konstytucja z 1921 r. przewidywała przekazanie przedstawicielstwom samorządu szerokiego zakresu ustawodawstwa z dziedziny kultury, administracji i gospodarstwa.
O organizacji i zakresie działania terytorialnego informowała ustawa samorządowa z 1933 r.
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce po lipcu 1944 r. oparty był na dwóch ustawach: np. Ustawie z 11 września 1944 r. oraz dekrecie PKWN z 23 listopada 1944 r. organizacji i zakresie Rad Narodowych. Ustwwy te wyczerpująco ustalająorganizacjęoraz zakres działania związków samorządowych.
Protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, korespondencja w sprawach organizacyjnych, oświatowych, rolnych, opieki społecznej, wyborów, ewidencji ludności, martyrologii, kontrole, korespondencja finansowa, budżety i sprawozdania z ich wykonania, staystyka, komisje - brak danych -

Amount of archival material

84

80

0

0.75

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.