Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płońsku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1950] 1954-1972 [1973]
- brak danych - 1950 - 1950
1954 - 1972
1973 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 164 ja.
Na pdstawie uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 20.02.1954 r. w sprawie prac przygotowawczych do powołania Grromadzkich Rad Narodowych, Prezydium GRN w Płońsku uchwałą nr XVII/102 z dnia 16.04.1954 r. wystąpiło do Wojewódzkiej Komisji Podziału Administracyjnego w Warszawie z projektem podziału powiatu płońskiego na gromady.
Gromady zlikwidowano w związku z ustawą z dnia 29.11.1972 r. w sprawie utworzenia gmin i zmiany ustawy o radach narodowych.
protokoły z sesji, uchwały, komisje, protokoły z posiedzeńPrezydium GRN, zebrania wiejskie i soltysi, plany gospodarcze i ich wykonanie, kontrole, akta osobowe, gospodarka gromadzka, budżet, sprawy meldunkowe, rejestry mieszkańców, - brak danych -

Amount of archival material

164

0

0

2.35

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.