Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy Raciąż

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1964-1972] 1973-1990
- brak danych - 1964 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 314 ja.
Powstał z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z ustawą z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Funkcjonował do czerwca 1990 roku, kiedy w związku z ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku jest organem samorządu z Burmistrzem na czele. zebrania wiejskie, soltysi, komisje, statut i regulamin organizacyjny, zarządzenia i decyzje naczelnika, plany pracy, skargi i wnioski, ewidencja pueczęci, kontrole, statystyka, budżet i jego wykonanie, plany spoleczno-gospodarcze, analizy i oceny działalności - brak danych -

Amount of archival material

314

0

0

2.88

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.