Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Ojrzeniu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 52 ja.
Gmina Ojrzeń została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 49, poz. 315) i zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1973 r., jako podstawowa jednostka podziału administracyjno-gospodarczego na terenie wiejskim.
Organami gminy były: Gminna Rada Narodowa - jako organ administarcji państwowej w gminie, a jednocześnie organ wykonawczy i zarządzający gminnej rady narodowej.
Naczelnik Gminy wykonywał swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej, a w zakresie oświaty przy pomocy gminnego dyrektora szkół.
W skład Urzędu Gminy wchodziły:
- Biuro Urzędu Gminy
- Gminna Służba Rolna
- Urząd Stanu Cywilnego
Pracą Biura kierował Sekretarz Urzędu, który był odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura. Urząd Gminy w takiej strukturze organizacyjnej funkcjonował do czasu wejścia w życie ustawy ustrojowej o samorządzie gminnym tj. do maja 1990 r.
protokoły z sesji, uchwały, protokoły posiedzeń GRN, postanowienia, komisje - brak danych -

Amount of archival material

52

0

0

1.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.