Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1955] 1970-2007
- brak danych - 1955 - 1955
1970 - 2007
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 524 ja.
Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Ciechanowie powstało na podstawie zarządznia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Sztuki z dnia 29 października 1970 r. w sprawie wyodrębnienia z Pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Ciechanowie klas kształcących w zawodzie bibliotekarza szkołę pod nazwą Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Ciechanowie. W 1994 r. nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie. W 2007 r zarządzeniem nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postawiono Studium w stan likwidacji. protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zarządzenia, statut, instrukcja kancelaryjna, instrukcje, regulaminy, plany finansowe, plany dydaktyczno-wychowawcze, kontrole, bilanse, programy i plany nauczania, księgi uczniów, karty słuchaczy, protokoły egzaminów, akta słuchaczy, organizacja roku szkolnego, akta osobowe - brak danych -

Amount of archival material

524

0

0

4.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.