Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Wojewódzka w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1973] 1975-1998
- brak danych - 1973 - 1973
1975 - 1998
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - zawodowe, przysposobienia zawodowego polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 161 ja.
Ochotnicze Hufce Pracy powołane zostały na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 201/58 z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie organizowania i pracy ochotniczych hufców pracy ZMS (MP. Nr 56, poz. 322) i były kierowane i nadzorowane przez organizacje młodzieżowe PRL. Status państwowych jednostek organizacyjnych uzyskały w 1982 roku na podstawie uchwał Rady Ministrów Nr Nr 260 i 261 z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju OHP oraz w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej. Natomiast Komenda Wojewódzka OHP w Ciechanowie rozpoczęła działalność 1 października 1975 r. jako terenowy organ wykonawczy Komendy Głównej do zabezpieczenia realizacji programu polityczno-wychowawczego, szkolenia zawodowego i obronnego młodzieży oraz kierowania pracą i działalnością komend niższego szczebla. Początkowo w woj.. funkcjonowały dwa hufce stacjonarne i hufce wakacyjne dla około 2000 osób. Przy szkołach tworzone były komendy szkolne. W latach 1976-1977 tworzone były tzw. hufce dochodzące. W 1983 r. powstał Oddział Obrony Cywilnej, a w 1993 r. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ciechanowie. Komendę zlikwidowano z dniem 1 stycznia 1999 roku. Sprawy organizacyjne komendy i hufców oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ciechanowie, pieczęcie urzędowe, zbiory aktów normatywnych własnej jednostki, roczne plany pracy i zamierzeń komendy wojewódzkiej i jednostek podległych (hufców), roczne sprawozdania opisowe i statystyczne, kroniki i monografie hufców w Pułtusku, Mławie, Płońsku, kontrole jednostek podległych, sprawy dotyczące zatrudnienia i wynagradzania, książki rozkazów dziennych OOC. - brak danych -

Amount of archival material

161

0

0

2.41

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.