Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1974] 1976-1998 [2000]
- brak danych - 1974 - 1974
1976 - 1998
2000 - 2000
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 182 ja.
Powstała 1 lipca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej państwa i utworzenia woj.ciechanowskiego będąc jednostką podległą Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. W roku 1997 uzyskała status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Narady pracownicze, postanowienia kierownika, planowanie i sprawozdawczość opisowa i statystyczna, skargi i wnioski, współpraca i kontrole zewnętrzne własnej jednostki, oceny stanu sanitarnego i epidemiologicznego, oceny środowiska pracy, decyzje o chorobach zawodowych, sprawy nadzoru nad warunkami pracy w zakładach i przedsiębiorstwach, bieżący nadzór sanitarny według branż - brak danych -

Amount of archival material

182

0

0

1.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.