Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Mławie, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1949] 1950-1956
- brak danych - 1949 - 1949
1950 - 1956
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 62 ja.
Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Mławie Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione powstało 15 kwietnia 1950 r. w wyniku likwidacji dwóch spółdzielni budowlanych, tj. Spółdzielni Pracy Budowlanej w Mławie oraz Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Mławie. Zlikwidowane z dniem 21 grudnia 1955 r. Protokoły z narad i zebrań, organizacja i statut, zarzędzenia dyrektora, informacje i ogłoszenia dla pracowników, plany produkcyjne, techniczne, finansowe, bilanse, analiza działalności, kontrole, odznaczenia, współzawodnictwo pracy, wnioski racjonalizatorskie, inwestycje własne, propaganda polityczna. - brak danych -

Amount of archival material

62

0

0

0.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.