Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 234 ja
spis roboczy Yes 229 ja
Powołane na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.RP. Nr 11,poz.86). Po II WŚ wznowiło swą działalność w styczniu 1945 r. na podstawie dekretu PKWN z dnia 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogolnej I i II instncji. Pierwszym Starostą Powiatowym w Mławie mianowany został Kazimierz Nowicki. Starosta pełnił również funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego zgodnie z dekretem PKWN z dnia 23.11.1944r. Zlikwidowane na podstawie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.RP. Nr 14, poz.130), w miejsce którego powołano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie. organizacja wewnętrzna Starostwa i powiatowych organów samorządowych, zarządzenia własne i okólniki, akta dotyczące podziału administracyjnego powiatu oraz zjazdów i konferencji starostów i wójtów, kontrola zewnętrzna, sprawozdania sytuacyjne do zagadnień politycznych, gospodarczych i akcji przesiedleńczej, sprawy cudzoziemców i mniejszości narodowych, materiały z zakresu strat i zniszczeń wojennych, w tym ankiety z gmin oraz kwestionariusze indywidualne szkód wojennych, sprawy dotyczące zmian terytorialnych powiatu łącznie z charakterystykami gmin, sprawy obywatelstwa i konsularne, protokoły i orzeczenia z rozpraw karno-administracyjnych, rejestry spraw i sprawozdania z tego zakresu, spisy i wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ewidencja i kontrola przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego, dokumentacja zakładów drobnego przemysłu (młyny, olejarnie, mleczarnie, piekarnie), Komisja Notowania Cen - protokoły posiedzeń i sprawozdania, akta zakładów opiekuńczych, adry UNRRA, opieka nad poszkodowanymi podczas wojny i ich rodzianami, z zakresu zdrowia akta szpitali i ośrodków zdrowia, chorób zakaźnych, Powiatowa Komisja Odbudowy - protokoły i sprawozdania. Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 112 ja., 0,55 mb

Amount of archival material

463

234

0

4.16

2.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.