Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1950 [1952]
- brak danych - 1945 - 1950
1952 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 283 ja
spis roboczy Yes 165ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4
Powołane na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.RP. Nr 11,poz.86). Decyzją KRN z dn.18.01.1945r. Starostą Powiatowym w Ciechanowie mianowany został Antoni Tracz. Do Ciechanowa przybył 24.01.1945r. Starosta pełnił również funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego zgodnie z dekretem PKWN z dnia 23.11.1944r. Zlikwidowane na podstawie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.RP. Nr 14, poz.130), w miejsce którego powołano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie. organizacja starostwa, podział administracyjny powiatu, lustracje zewnętrzne, protokoły zjazdów starostów woj. warszawskiego i zebrań pracowników, sprawozdania z działalności, statystyka powiatu, sprawy osobowe pracowników, informacje w sprawach politycznych, sprawozdania sytuacyjne, meldunki o napadach, sprawy stowarzyszeń i związków oraz zebrań, wieców i zjazdów, dokumentacja poszczególnych związków zawodowych działających na terenie powiatu, sprawy przesieńcze i współpraca z PUR, spisy ludności, nadzór nad USC i sprawy obywatelstwa, sprawy przemysłu i handlu, w tym rejestracja, wykazy, sprawozdawczość i statystyka z tego zakresu, spisy mienia opuszczonego i porzuconego, sprawy rzemiosła, sprawozdawczość z zakresu aprowizacji i handlu, opisy przedsiębiorstw, sprawy obowiązkowych dostaw, informacje dotyczące rozminowania powiatu ciechanowskiego, akta dotyczące nadzoru budowlanego, protokoły Powiatowej Komisji Odbudowy, planowanie odbudowy miast i wsi, sprawozdawczość i statystyka budowlana, zezwolenia na budowę i grobownictwo wojenne, sprawy kultury i sztuki, ochrony zabytków, sprawozdawczość i statystyka dot. świetlic i szkół artystycznych, dokumentacja strat i szkód wojennych, w tym wykazy, zestawienia i statystyka, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, sprawy przebudowy ustroju rolnego, w tym parcelacji, sprawy wiejskiej służby porządkowej, obywatelska polskiego, w tym rehabilitacji, zarząd mienia państwowego, sprawy wyjazdów zagranicznych, pomoc społeczna, grobownictwo wojenne, sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem wojska, również Armii Czerwonej, sprawy porządkowe i bezpieczeństwa, referendum i wybory. Na podstawie protokołu skontrum dopisano 14 ja., 1,15 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/2/0/-/172 Spisy spraw 1950 0
76/2/0/-/173 Protokół polustracyjny kontroli referatu Świdczeń Rzeczowych oraz zarządzenia pookonttrolne, listy pracowników Referatu Świadczeń Rzeczowych 1945-1946 0
76/2/0/-/174 Stan personelu referatu 1945-1946 0
76/2/0/-/175 Księga obowiązkowych dostaw (wymiar dla poszczególnych gromad) 1945-1946 0
76/2/0/-/176 Księgi obowiązkowych dostaw gminy (miejskiej) Ciechanów 1945-1946 0
76/2/0/-/177 Księgi obowiązkowych dostaw zaległych świadczeń rzeczowych w gospodarstwach ponad 10 ha 1945-1947 0
76/2/0/-/178 Protokóły pięciodniowe i sprawy różne (protokóły zebrań i posiedzeń Komisji, protokóły pokontrolne, sprawozdanie z działalności referatu) 1946-1947 0
76/2/0/-/179 Sprawozdania z działalności referatu Wojskowego 1945 0
76/2/0/-/180 Instrukcja kancelaryjna 1945 0
76/2/0/-/181 Sprawy organizacyjne oddziałów P.W. i P.W.K (regulaminy , sprawozdania, wytyczne) 1945 0
76/2/0/-/182 Sprawy ogólne 1945 0
76/2/0/-/183 Sprawy dotyczące prac związanych z zasypywaniem okopów, rowów przciwczołgowych itp 1945 0
76/2/0/-/184 Dane personalne Komendantów i Instruktorów P.W 1945 0
76/2/0/-/185 Obsada personalna Referatu Wojskowego Starostwa i referatów wojskowych w gminach miejskich i wiejskich oraz sprawozdania z działalności referatów 1945 0
76/2/0/-/186 Akcja rozninowania terenów powiatu 1945 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

452

283

0

5.56

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.