Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1950 [1952]
- brak danych - 1945 - 1950
1952 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 283 ja
spis roboczy Yes 165ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4
Powołane na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.RP. Nr 11,poz.86). Decyzją KRN z dn.18.01.1945r. Starostą Powiatowym w Ciechanowie mianowany został Antoni Tracz. Do Ciechanowa przybył 24.01.1945r. Starosta pełnił również funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego zgodnie z dekretem PKWN z dnia 23.11.1944r. Zlikwidowane na podstawie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.RP. Nr 14, poz.130), w miejsce którego powołano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie. organizacja starostwa, podział administracyjny powiatu, lustracje zewnętrzne, protokoły zjazdów starostów woj. warszawskiego i zebrań pracowników, sprawozdania z działalności, statystyka powiatu, sprawy osobowe pracowników, informacje w sprawach politycznych, sprawozdania sytuacyjne, meldunki o napadach, sprawy stowarzyszeń i związków oraz zebrań, wieców i zjazdów, dokumentacja poszczególnych związków zawodowych działających na terenie powiatu, sprawy przesieńcze i współpraca z PUR, spisy ludności, nadzór nad USC i sprawy obywatelstwa, sprawy przemysłu i handlu, w tym rejestracja, wykazy, sprawozdawczość i statystyka z tego zakresu, spisy mienia opuszczonego i porzuconego, sprawy rzemiosła, sprawozdawczość z zakresu aprowizacji i handlu, opisy przedsiębiorstw, sprawy obowiązkowych dostaw, informacje dotyczące rozminowania powiatu ciechanowskiego, akta dotyczące nadzoru budowlanego, protokoły Powiatowej Komisji Odbudowy, planowanie odbudowy miast i wsi, sprawozdawczość i statystyka budowlana, zezwolenia na budowę i grobownictwo wojenne, sprawy kultury i sztuki, ochrony zabytków, sprawozdawczość i statystyka dot. świetlic i szkół artystycznych, dokumentacja strat i szkód wojennych, w tym wykazy, zestawienia i statystyka, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, sprawy przebudowy ustroju rolnego, w tym parcelacji, sprawy wiejskiej służby porządkowej, obywatelska polskiego, w tym rehabilitacji, zarząd mienia państwowego, sprawy wyjazdów zagranicznych, pomoc społeczna, grobownictwo wojenne, sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem wojska, również Armii Czerwonej, sprawy porządkowe i bezpieczeństwa, referendum i wybory. Na podstawie protokołu skontrum dopisano 14 ja., 1,15 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/2/0/-/31 Sprawy Komisji Mieszkaniowej i sprawozdania miesięczne o ruchu ludności z poszczególnych gmin 1945 0
76/2/0/-/32 Komisja Mieszkaniowa (sprawy dotyczące przydziału mieszkań) 1945 0
76/2/0/-/33 Prośby, zażalenia itp. nie należące do innych referatów Starostwa (dwa protokóły zebrań związanych z działalnością Służby Zdrowia) 1949 0
76/2/0/-/34 Różne (taryfa przewozowa przedsiębiorstw "Spedytor" sprawa nastawienia do władzy, inwentarz browaru wywieziony przez Niemców (protokół nadzwyczajnego Wolnego zebrania członków Koła ZZTS w Ciechanowie) 1949 0
76/2/0/-/35 (Różne - Korespondencja, protokół z konferencji wójtów, sołtysów i aktywu partyjnego, zarządzenie starosty w sprawie współpracy z Ligą Kobiet i sprawa Cechów Rzemieślniczych) 1949 0
76/2/0/-/36 (Sprawy osobowe pracowników Starostwa) 1945 0
76/2/0/-/37 (Różne - tylko lista pracowników z podaniem uposażenia) 1945-1946 0
76/2/0/-/38 (Sprawy osobowe pracowników) 1945-1949 0
76/2/0/-/39 Akta personalne b.pracowników Starostwa 1946 0
76/2/0/-/40 Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszów niższych 1946 0
76/2/0/-/41 Wykazy pracowników Starostwa 1947 0
76/2/0/-/42 Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszów niższych 1947 0
76/2/0/-/43 Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszów niższych 1948 0
76/2/0/-/44 Sprawy osobowe pracowników Starostwa 1949 0
76/2/0/-/45 Proliminarze budżetowe 1946-1947 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

452

283

0

5.56

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.