Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1950 [1952]
- brak danych - 1945 - 1950
1952 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 283 ja
spis roboczy Yes 165ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4
Powołane na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.RP. Nr 11,poz.86). Decyzją KRN z dn.18.01.1945r. Starostą Powiatowym w Ciechanowie mianowany został Antoni Tracz. Do Ciechanowa przybył 24.01.1945r. Starosta pełnił również funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego zgodnie z dekretem PKWN z dnia 23.11.1944r. Zlikwidowane na podstawie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.RP. Nr 14, poz.130), w miejsce którego powołano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie. organizacja starostwa, podział administracyjny powiatu, lustracje zewnętrzne, protokoły zjazdów starostów woj. warszawskiego i zebrań pracowników, sprawozdania z działalności, statystyka powiatu, sprawy osobowe pracowników, informacje w sprawach politycznych, sprawozdania sytuacyjne, meldunki o napadach, sprawy stowarzyszeń i związków oraz zebrań, wieców i zjazdów, dokumentacja poszczególnych związków zawodowych działających na terenie powiatu, sprawy przesieńcze i współpraca z PUR, spisy ludności, nadzór nad USC i sprawy obywatelstwa, sprawy przemysłu i handlu, w tym rejestracja, wykazy, sprawozdawczość i statystyka z tego zakresu, spisy mienia opuszczonego i porzuconego, sprawy rzemiosła, sprawozdawczość z zakresu aprowizacji i handlu, opisy przedsiębiorstw, sprawy obowiązkowych dostaw, informacje dotyczące rozminowania powiatu ciechanowskiego, akta dotyczące nadzoru budowlanego, protokoły Powiatowej Komisji Odbudowy, planowanie odbudowy miast i wsi, sprawozdawczość i statystyka budowlana, zezwolenia na budowę i grobownictwo wojenne, sprawy kultury i sztuki, ochrony zabytków, sprawozdawczość i statystyka dot. świetlic i szkół artystycznych, dokumentacja strat i szkód wojennych, w tym wykazy, zestawienia i statystyka, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, sprawy przebudowy ustroju rolnego, w tym parcelacji, sprawy wiejskiej służby porządkowej, obywatelska polskiego, w tym rehabilitacji, zarząd mienia państwowego, sprawy wyjazdów zagranicznych, pomoc społeczna, grobownictwo wojenne, sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem wojska, również Armii Czerwonej, sprawy porządkowe i bezpieczeństwa, referendum i wybory. Na podstawie protokołu skontrum dopisano 14 ja., 1,15 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/2/0/-/127 (Dokładne dane zakładów przemysłowych sektora państwowego, spółdzielczego i prywatnego) 1949 0
76/2/0/-/128 (Wykazy zakładów rzemieślniczych, spółdzielczych i prywatnych) 1949 0
76/2/0/-/129 Rejestracja zakładów branży drzewnej: ciesielskich, stolarskich, stelmaskich itp. 1945 0
76/2/0/-/130 Zakłady rzemieślnicze (wykazy gminne rzemieślników, podania, zezwolenie na prowadzenie zakładów, zaświadczenia Urzędu Skarbowego) 1949 0
76/2/0/-/131 Karty rzemieślnicze - przemysł i rzemiosło koncesjowane 1949 0
76/2/0/-/132 (Zgłoszenia na prowadzenie zakładów przemysłowych) 1949 0
76/2/0/-/133 Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze (i protokóły Powiatowej Komisji Uprawnień Zaopatrzenia) 1948 0
76/2/0/-/134 Rejestry prywatnych zakładów i przedsiębiorstw: apteki, składy apteczne, hotele, pralnie, chemiczne, magle, zakłady fotograficzne 1945 0
76/2/0/-/135 Akta przemysłu spożywczego (wykazy zakładów przemysłowych w powiecie ciechanowskim) 1945 0
76/2/0/-/136 Ankiety Cegielni: Krubie, Gestków, Węgrzynowo, Cukrowni: Ciechanów, Glinojeck, Krasiniec, Tartaków: Rzy, Węgrzynowo 1945 0
76/2/0/-/137 Olejarnie (wykaz olejarni na terenie powiatu, ankiety i protokóły w sprawie uruchomienia olejarni) 1945 0
76/2/0/-/138 Wykazy przedsiębiorstw przewozowych i pojazdów mechanicznych 1945 0
76/2/0/-/139 Rejestry prywatnych zakładów szewskich, czapniczych, trykotarskich, krawieckich, rymarskich, kanaszniczych, korkarskich 1945 0
76/2/0/-/140 Rejestry prywatnych zakładów reperacyjnych, odlewni żelaza Lenc, zakładów mechanicznych, kowalskich, ślusarskich, blacharskich, szlifierskich, radiotechnicznych, zegarmistrzowskich, elektrycznych, hidraulicznych, reperacji maszyn do pisania 1945 0
76/2/0/-/141 Rejestry prywatnych kominiarzy, murarzy, szklarzy, zdunów, kamieniarzy 1945 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

452

283

0

5.56

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.