Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Związek Komunalny i Sejmik Powiatowy w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1930-1936
- brak danych - 1930 - 1936
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy Yes 8 ja.
Po uzyskaniu niepodległości na podstawie dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru rosyjskiego z dnia 4 lutego 1919 roku ustanowiono powiatowe związki komunalne, którego organami były sejmik powiatowy, wydział powiatowy i komisarz powiatowy. Wydział powiatowy był organem wykonawczym sejmiku powiatowego. Przewodniczącym wydziału był komisarz powiatowy, a następnie starosta powiatowy (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego z dn. 28.08.1919 r). Do zadań wydziału należało między innymi przygotowanie spraw pod obrady sejmiku (od roku 1933 rady powiatowej) oraz realizacja uchwał sejmikowych. budżety powiatowego związku komunalnego i sprawozdania z wykonania, protokoł kontroli, protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego w 1929 roku, sprawozdanie z działalności obwodowego biura bezrobocia. - brak danych -

Amount of archival material

8

0

0

0.04

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.