Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Iłowo powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 129 ja
spis roboczy Yes 3 ja
Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Dział ogólno-organizacyjny: charakterystyka gminy z 1949 r. (sygn. 1), protokoły sesji rady gminy z l. 1946-1948, protokoły zebrań komisji, komitetów i aktywu gminnego z l. 1946-1950, protokoły zebrań sołtysów z 1950 r., wykazy strat rzeczowych w gminie (sygn. 13), wykazy nieruchomości i opisy gospodarstw poniemieckich oraz protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości przekazanych gminie przez Urząd Likwidacyjny.
Dział finansowo-budżetowy: budżety i księgi budżetowe, sprawy podatkowe, klasyfikacja gruntów gromad i zestawienia klasyfikacyjne gruntów wg gromad.
Dział gospodarki gminnej: sprawy rolne związane z parcelacją oraz przydziału gospodarstw poniemieckich.
Dział administracyjny: sprawy przesiedleńcze i repatriacji, spis Niemców, akta dot. rehabilitacji-protokoły zeznań, ewidencja i rejestry wojskowe.
Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady z l. 1952-1954, protokoły posiedzeń prezydium z l. 1953-1954, protokoły i akta komisji rady, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, protokoły sołtysów oraz zebrań i narad, akta wyborów z 1952 roku, protokoły kół ZMP w gromadach oraz skargi i zażalenia.
Referat finansowy: budżety za 1951-1952 rok.
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: statystyka dot. pomocy społecznej, rejestry mieszkańców, świadczenia w naturze i szarwarki, protokoły zebrań i sprawozdania z akcji.
Referat rolny: protokoły zebrań i odpraw w sprawach rolnych, wykazy gospodarstw, sprawy kontraktacji i obowiązkowych dostaw, wykaz przeciętnych zbiorów, klasyfikacja gruntów oraz protokoły zabezpieczenia nieruchomości poniemieckich.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 3 ja., 0,02 mb

Amount of archival material

132

129

0

1.36

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.